Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Ręka trzymająca długopis oraz napis: Rekrutacja do klas pierwszych rok szkolny 2022/2023

Dokumenty związane z rekrutacją do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają Zgłoszenie.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają Wniosek.

Logo szkoły

Powrót na początek strony