Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców - Paweł Kiełpsz

Zastępca Przewodniczącego - Katarzyna Dorosz - Dębska

Skarbnik - Sylwia Żuraw

 

Konto Rady Rodziców:

40 1020 3219 0000 9902 0171 4039

Składka na Radę Rodziców:

60 zł – niezależnie od ilości dzieci uczęszczających do szkoły

Logo szkoły   Szkoła Podstawowa nr 3

  im. Jana Brzechwy w Puławach

Powrót na początek strony