Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący Rady Rodziców - Paweł Kiełpsz

Zastępca Przewodniczącego - Katarzyna Dorosz - Dębska

Skarbnik - Sylwia Skrzypiec

 

Konto Rady Rodziców:

40 1020 3219 0000 9902 0171 4039

Składka na Radę Rodziców:

50 zł – jedno dziecko uczęszczające do szkoły

60 zł – dwoje i więcej dzieci uczęszczających do szkoły

Logo szkoły

Powrót na początek strony