Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiła do ogólnopolskiego programu Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Dzięki środkom z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości zakupiony został sprzęt wykorzystywany do realizacji podstawy programowej i rozwijania zainteresowań uczniów m.in. w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą uczyć się poprzez działanie i eksperymentowanie oraz doświadczenie i odczuwanie. Realizacja Laboratoriów Przyszłości odbywa się w trzech pracowniach tematycznych.

Multimedialna pracownia językowa została stworzona z myślą o efektywnej nauce języków obcych. Znalazły się tu innowacyjne narzędzia, które usprawniły i uatrakcyjniły naukę uczniom. Stworzone zostało miejsce sprzyjające zapamiętywaniu informacji oraz do swobodnego i głośnego treningu wymowy.

W ramach pracowni technicznej zakupiony został nowoczesny sprzęt wspierający uczniów w rozwijaniu pasji i zdobywaniu kompetencji kreatywnych i technicznych. W jego skład wchodzą narzędzia techniczne, sprzęt do zajęć kulinarnych i robótek ręcznych. 

Specjalistyczny sprzęt studyjny do pracowni fotograficznej i nagrań wykorzystywany jest m.in. do realizacji i rejestracji różnego typu wydarzeń z życia szkoły. Dzięki niemu uczniowie mogą rozwijać swoje talenty oraz ćwiczyć umiejętność obróbki i montażu materiałów audiowizualnych.

Logo szkoły   Szkoła Podstawowa nr 3

  im. Jana Brzechwy w Puławach

Powrót na początek strony