Grono pedagogiczne

Danuta Nowaczek - dyrektor szkoły

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Kinga Jaworska - wicedyrektor

nauczyciel dyplomowany,
wychowawca świetlicy.

Marzanna Wiejak - wicedyrektor

nauczyciel dyplomowany,
wychowawca świetlicy.

Paweł Abramek

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel muzyki i wychowawca świetlicy.

Katarzyna Ambrożkiewicz

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Agnieszka Anioł - Sadurska

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel chemii.

Ryszard Antolak

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

Aleksandra Auchimik

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel  matematyki.

Jarosław Bator

nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel religii.

Katarzyna Bator

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel wspomagający.

Agnieszka Biernacka - Olesiejuk

nauczyciel dyplomowany,
psycholog szkolny.

Joanna Borucka

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel języka angielskiego.

Justyna Chabros

nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel historii,
wychowawca świetlicy.

Dorota Daniłoś-Sobczak

nauczyciel mianowany,
pedagog szkolny.

Sylwia Dacka

nauczyciel stażysta,
wychowawca świetlicy.

Maria Frydecka

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel przyrody,
nauczyciel biologii.

Agnieszka Furdal

nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel geografii,
wychowawca świetlicy.

Katarzyna Gregorczyk

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Jolanta Jankowska

nauczyciel dyplomowany,
pedagog – surdologopeda.

Wojciech Jastrzębski

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

Anita Jurkowska

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel języka polskiego.

Paulina Kalinowska

nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel wspomagający.

Sylwia Kapłon

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel języka angielskiego.

Patrycja Kacperek

nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel wychowania przedszkolnego,
nauczyciel doradztwa zawodowego.

Hanna Koksa

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel religii.

Dorota Kowalik

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

Aneta Kozak

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel matematyki.

Beata Kruk

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel zajęć sensorycznych.

Joanna Lewkowicz

nauczyciel mianowany,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i szachów w szkole.

Joanna Łowczak

nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel języka angielskiego.

Agnieszka Łysiak

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Agnieszka Markiewicz

nauczyciel mianowany,
nauczyciel wspomagający,
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.

Ewelina Mazurek - Bicka

nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Agnieszka Mchawrab

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Marcin Mitruczuk

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel bibliotekarz,
nauczyciel historii,
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.

Elżbieta Monserrat - Skorupska

nauczyciel mianowany;
nauczyciel języka hiszpańskiego,
wychowawca świetlicy.

Małgorzata Morawska - Kostrzewa

nauczyciel dyplomowany,
wychowawca świetlicy.

Maria Odzioba - Matras

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Agata Olsińska

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel plastyki,
nauczyciel przyrody.

Urszula Panecka

nauczyciel mianowany,
nauczyciel języka niemieckiego.

Katarzyna Pawelec

nauczyciel mianowany,
nauczyciel matematyki,
nauczyciel informatyki.

Maria Płaza

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel języka polskiego.

Sabina Poświatowska

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel informatyki,
nauczyciel matematyki.

Radosław Poświatowski

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel wychowania fizycznego i szachów w szkole.

Arkadiusz Potocki

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel, informatyki i techniki.

Janina Rułka

nauczyciel dyplomowany,
wychowawca świetlicy.

Katarzyna Rzeżutka

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel języka angielskiego.

Ks. Tomasz Sawicki

nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel religii.

Beata Sołtan

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Aneta Sosik

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel języka polskiego.

Emilia Stateczna

nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel wspomagający,
wychowawca świetlicy.

Beata Strzałkowska

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel religii.

Bożena Szczepaniak

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel bibliotekarz.

Anna Szmigiel

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel języka polskiego.

Ewelina Śledzińska

nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel wspomagający.

Izabela Śmigiel

nauczyciel kontraktowy,
wychowawca świetlicy.

Beata Teodorowicz

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Grzegorz Walczak 

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

Monika Witkowska

nauczyciel mianowany,
nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Aldona Wnuk

nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Urszula Zdrodowska

nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel fizyki i informatyki.

 

Logo szkoły

Powrót na początek strony