Grono pedagogiczne

mgr Danuta Nowaczek - dyrektor szkoły

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Marzanna Wiejak - wicedyrektor

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Paweł Abramek

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel muzyki.

mgr Katarzyna Ambrożkiewicz

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Agnieszka Anioł - Sadurska

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel chemii.

mgr Aleksandra Auchimik

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel matematyki.

mgr Jarosław Bator

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel religii.

mgr Katarzyna Bator

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

mgr Agnieszka Biernacka - Olesiejuk

- nauczyciel dyplomowany,
- psycholog szkolny.

mgr Joanna Borucka

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka angielskiego.

mgr Justyna Chabros

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel historii.

mgr Dorota Daniłoś-Sobczak

- nauczyciel dyplomowany,
- pedagog szkolny.

mgr Sylwia Dacka

- nauczyciel kontraktowy,
- wychowawca świetlicy.

mgr Maria Frydecka

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel przyrody,
- nauczyciel biologii.

mgr Agnieszka Furdal

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel geografii.

 mgr Wojciech Jastrzębski

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel wychowania fizycznego
- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

mgr Kinga Jaworska

- nauczyciel dyplomowany,
- pedagog specjalny.

mgr Anita Jurkowska

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka polskiego.

mgr Marzanna Jóźwicka

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel matematyki

mgr Paulina Kalinowska

- nauczyciel mianowany,
- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

mgr Sylwia Kapłon

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka angielskiego.

mgr Patrycja Kacperek

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel wychowania przedszkolnego,
- nauczyciel doradztwa zawodowego.

dr Hanna Koksa

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel religii.

mgr Dorota Kowalik

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel wychowania fizycznego.

mgr Aneta Kozak

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel matematyki.

mgr Beata Kruk

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel zajęć sensorycznych.

mgr Joanna Lewkowicz

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
- nauczyciel edukacji przez szachy w szkole.

mgr Joanna Łowczak

- nauczyciel mianowany,
- nauczyciel języka angielskiego.

mgr Agnieszka Łysiak

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Agnieszka Markiewicz

- nauczyciel mianowany,
- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia,
- nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.

mgr Agnieszka Mchawrab

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
- logopeda.

mgr Eliza Murat - Mokijewska

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Marcin Mitruczuk

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel bibliotekarz,
- nauczyciel historii,
- nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.

mgr Elżbieta Monserrat - Skorupska

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka hiszpańskiego.

mgr Małgorzata Morawska - Kostrzewa

- nauczyciel dyplomowany,
- wychowawca świetlicy.

mgr Maria Odzioba - Matras

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Aleksandra Olszewska

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel matematyki

mgr Agata Olsińska

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel plastyki,
- nauczyciel przyrody.

mgr Maria Płaza

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka polskiego.

mgr Sabina Poświatowska

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel matematyki,
- nauczyciel wychowania fizycznego.

mgr Radosław Poświatowski

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel wychowania fizycznego,
- nauczyciel edukacji przez szachy w szkole.

mgr Arkadiusz Potocki

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel informatyki,
- nauczyciel techniki.

 mgr Janina Rułka

- nauczyciel dyplomowany,
- wychowawca świetlicy.

 mgr Katarzyna Rzeżutka

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka angielskiego.

ks. mgr Tomasz Sawicki

- nauczyciel początkujący,
- nauczyciel religii.

mgr Urszula Soleniec

- nauczyciel mianowany,
- nauczyciel bibliotekarz.

mgr Beata Sołtan

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Aneta Sosik

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka polskiego.

mgr Beata Strzałkowska

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel religii.

mgr Bożena Szczepaniak

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel bibliotekarz.

mgr Anna Szmigiel

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka polskiego.

mgr Izabela Śmigiel

- nauczyciel kontraktowy,
- wychowawca świetlicy.

mgr Beata Teodorowicz

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Julia Trybus

- nauczyciel mianowany,
- nauczyciel geografii.

mgr Grzegorz Walczak

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

 mgr Maja Włodarczyk

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel języka niemieckiego.

mgr Monika Witkowska

- nauczyciel mianowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Aldona Wnuk

- nauczyciel mianowany,
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
- psycholog szkolny.

 mgr Urszula Zdrodowska

- nauczyciel dyplomowany,
- nauczyciel fizyki,
- nauczyciel informatyki.

Logo szkoły   Szkoła Podstawowa nr 3

  im. Jana Brzechwy w Puławach

Powrót na początek strony