Administracja i obsługa

Sekretarz Szkoły: mgr Zabiegała Marlena
Szymczyk Jolanta
Referent: 

mgr Laura Reszkowska - Wydra

Kierownik gospodarczy: mgr Sylwia Żuraw
Intendent:

mgr Trzanas Julia
Mazur Karolina

Kucharz: Gawęda Anna
Pomoc kuchenna: Postój Joanna
Szymańska Karolina
Deska Iwona
Balcerek Jolanta
Woźna: Piotrowska Anna
Sprzątaczka: Bulzacka Teresa
Kuta Małgorzata
Capała Ewelina
Zagała Agnieszka
Grzesiak Dorota
Dozorcy: Sykut Justyna
Lalak Michał 
Konserwator: Deputat Tomasz

                       
                        
                         
 

Logo szkoły   Szkoła Podstawowa nr 3

  im. Jana Brzechwy w Puławach

Powrót na początek strony