Relacja z mobilności dla nauczycieli job-shadowing, Erasmus+ w szkole w Martinie, w Słowacji

Job-shadowing, Słowacja

W ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu w programie Erasmus+ dwie nauczycielki - p. Beata Sołtan i p. Justyna Chabros w dniach 08.04-12.04.2024 uczestniczyły w aktywnej obserwacji w szkole partnerskiej “Evanjelická spojená škola” w Słowacji w miejscowości Martin.

Szkoła ewangelicka w Martinie obejmuje przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum - wszystkie prowadzone w duchu ewangelickim. Szkoła kładzie nacisk na holistyczne podejście do ucznia. Religia stanowi integralną część programu edukacyjnego szkoły i wychowania uczniów w duchu ewangelickim, natomiast głównymi narzędziami formacji duchowej uczniów, oprócz lekcji religii, są poranne wyciszenia, nabożeństwa szkolne i udział w realizacji projektów społecznych.
Podczas naszych obserwacji lekcji w klasach młodszych rozważałyśmy wady i zalety metody Milana Hejnego w edukacji matematycznej. Jednym z kluczowych priorytetów w szkole okazała się integracja przedmiotów oraz nauczania języka angielskiego w ramach CLIL. Szkoła aktywnie uczestniczyła w eksperymentalnej weryfikacji tej metody, jednocześnie wspierając holistyczne podejście do uczniów poprzez różnorodne zajęcia i formy pracy.
Ciekawym doświadczeniem były obserwacje lekcji w klasach starszych. Gimnazjum Ewangelickie zapewnia pięcioletnie kształcenie ogólne typu gimnazjum, przygotowuje uczniów do studiów uniwersyteckich w Słowacji i za granicą. Jest to szkoła średnia dwujęzyczna, angielsko-słowacka, co oznacza, że drugim językiem nauczania i komunikacji jest język angielski. W trakcie nauki uczeń jest przygotowany do zdania egzaminu maturalnego zarówno z języka słowackiego, jak i angielskiego. Uczniowie muszą ukończyć naukę języka angielskiego i co najmniej jednego z przedmiotów fakultatywnych w języku angielskim.
Wyposażenie szkoły jest na wysokim poziomie, panuje tam przyjazna i swobodna atmosfera. Kanapy oraz przytulne kąciki sprzyjają relaksowi uczniów podczas przerw.
Podręczniki są dostępne w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, uczeń może wybrać preferowany sposób nauki.
Nasze obserwacje wykazały, że metody pracy z uczniami nie różnią się znacząco od tych, które znamy, zauważyłyśmy również potencjał do wprowadzenia nowych, interesujących metod z naszej strony. Takie wyjazdy mają pozytywny wpływ na obustronny rozwój naszych kompetencji, zarówno u nauczycieli w szkole goszczącej, jak i u nas, jako tych obserwujących lekcje.

Logo szkoły   Szkoła Podstawowa nr 3

  im. Jana Brzechwy w Puławach

Powrót na początek strony