Kolejne dofinansowanie dla biblioteki-mediateki!

n.jpg

Całkowita wartość projektu to 3125 złotych.

Złożony w 2023 roku wniosek w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w Kierunku interwencji 3.1. uzyskał dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych dla przedszkolaków w pełnej wnioskowanej wysokości tj. 2500 złotych.
Całkowita wartość projektu to 3125 złotych.
Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań dzieci poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo.

Logo szkoły   Szkoła Podstawowa nr 3

  im. Jana Brzechwy w Puławach

Powrót na początek strony