iOpłaty

iopłaty.png
Szanowni Państwo,

Od 1 października 2022 opłaty za obiady należy dokonywać TYLKO I WYŁĄCZNIE na INDYWIDUALNE rachunki bankowe dziecka w systemie iOpłaty w dniach:

SZKOŁA: 1 – 5 dzień miesiąca bieżącego

ZERÓWKA: 1 – 10 dzień miesiąca następnego

Od 1 października 2022 zgłaszanie nieobecności dziecka na obiedzie odbywa się WYŁĄCZNIE poprzez system iOpłaty.

Logo szkoły 



  Szkoła Podstawowa nr 3

  im. Jana Brzechwy w Puławach

Powrót na początek strony