Rekrutacja

Plakat z napisem Rekrutacja i podanym rokiem szkolnym 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i harmonogramem rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, na wolne miejsca.

Rodzice dziecka składają wniosek do maksymalnie trzech wybranych szkół ze wskazaniem kolejności najbardziej i najmniej preferowanych placówek.

Szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

 Link do rekrutacji znajduje się poniżej:

https://pulawy.rekrutacje.edu.pl/placowka/3

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do klas pierwszych wchodzą w zakładkę „LOGOWANIE” i zakładają profil.

Poniżej podajemy link z instrukcją elektronicznej rekrutacji:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/m4parents-userfiles-prod/Instrukcja_dla_rodzicow.pdf

Logo szkoły   Szkoła Podstawowa nr 3

  im. Jana Brzechwy w Puławach

Powrót na początek strony