Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Oferta edukacyjna Powiatu Puławskiego 2022/2023

Decyzja o wyborze szkoły ponadpodstawowej musi być bardzo dobrze przemyślana i podjęta rozważnie, gdyż jej konsekwencje będą miały wpływ na przyszłość młodego człowieka. Winna być podyktowana osobistymi predyspozycjami i zainteresowaniami każdego ucznia w powiązaniu z aktualną i prognozowaną sytuacją społeczno-gospodarczą. Aby ułatwić Wam jej podjęcie, przygotowaliśmy Informator "Edukacja w Powiecie Puławskim 2022/23", zawierający rzetelne i wyczerpujące informacje w zakresie oferty edukacyjnej szkół powiatowych - napisała we wstępie do folderu edukacyjnego starosta puławski Danuta Smaga. Zapraszamy do lektury!

Publikacja jest dostępna wyłącznie w formie elektronicznej w pliku pdf i na portalu Issuu.

 

 


 

 

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoły: https://www.drzewna.com/

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - 3 lata nauki po szkole podstawowej

-stolarz

-cieśla

-dekarz

-tapicer

TECHNIKUM - 5 lat nauki po szkole podstawowej

-technik architektury krajobrazu [NOWY KIERUNEK]

-technik technologii drewna

-technik leśnik

Logo szkoły

Powrót na początek strony